Menu 0
Twoje zamówienie dostarczymy zadarmo
Kup za więcej 470.00 i otrzymaj bezpłatną wysyłkę.

Warunki

Ogólne warunki handlowe

 1. Jeżeli realizują Państwo zamówienie na onlinegenerika.com, to jednocześnie wyrażają Państwo zgodę z naszymi Ogólnymi warunkami handlowymi i naszą Deklaracją o ochronie danych osobowych.

 2. Niniejszym potwierdzają Państwo przeczytanie naszych Ogólnych warunków handlowych w całości i przyjęcie ich do wiadomości. Między innymi potwierdzają Państwo, że nie cierpią na jakiekolwiek zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną, które mogłyby wpłynąć na Państwa decyzje i że nie znajdowali się Państwo pod wpływem nadmiernej ilości spożytego alkoholu, przyjmowanych leków itp., które mogłyby negatywnie wpłynąć na Państwa zdolność do podejmowania decyzji.

 3. Te Ogólne warunki handlowe mogą zostać zmienione w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszym oświadczają Państwo, że będą się systematycznie informować o tych zmianach i zawsze korzystać z aktualnej wersji Ogólnych warunków handlowych, opublikowanej na naszych stronach internetowych onlinegenerika.com.

 4. Informacje albo zalecenia publikowane na naszych stronach internetowych mają charakter ogólny i w żadnym razie nie są zachętą do przyjmowania konkretnego leku. Pharma Distribution Limited nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki prawne, medyczne albo finansowe wynikające z usług wykorzystywanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

 5. Aby zapewnić lepszą czytelność, w tekście nie jest równocześnie stosowany rodzaj żeński i męski, ale tylko rodzaj męski. Wszystkie oznaczenia osobowe dotyczą obu płci w takim samym stopniu.

Postanowienia wstępne

      I.        Te Ogólne warunki handlowe definiują stosunek między naszą spółką Pharma Distribution Limited, ul. Broniewskiego Wladyslawa 3, Krakow 31-801 i to sprzedawcą i prowadzącym e-shop pod adresem onlinegenerika.com, a naszym klientem (Państwem), który zawiera umowę kupna z naszą spółką.

 1. Te Ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich naszych klientów.

 2. Te Ogólne warunki handlowe odnoszą się do wszystkich oferowanych produktów i usług (szczególne do zakupu towaru w naszym e-shopie), które wynikają z odwiedzenia stron internetowych.

Korzystanie z naszych usług

 1. Realizując zamówienie za pośrednictwem naszych stron internetowych potwierdzają Państwo, że:

o    mają pełną zdolność do czynności prawnych (tj. mogą Państwo zawierać prawnie wiążące umowy);

o    mają Państwo ukończone 18 lat. Jeżeli są Państwo niepełnoletni, to do zamawiania za pośrednictwem naszej strony internetowej jest konieczna zgoda Państwa rodziców albo opiekuna prawnego;

o    produkty zakupione na naszych stronach internetowych będą używane tylko dla własnych potrzeb;

o    rozumieją Państwo język, w którym są prowadzone nasze strony internetowe.

 1. Niniejszym potwierdzają Państwo, że są świadomi własnej odpowiedzialności za to, że sami poinformujecie się o tym, czy w kraju Państwa zamieszkania legalne jest korzystanie z produktów i usług, które oferujemy na naszych stronach internetowych.

 2. Przy korzystaniu ze stron internetowych oraz produktów i usług, które są tutaj oferowane, trzeba przestrzegać następujących postanowień:

o    Nie dopuszcza się wielokrotnego rejestrowania na stronach internetowych.

o    Jeżeli logowanie odbywa się w imieniu trzeciej osoby, to ta osoba musi wyrazić na to zgodę i trzeba nam przedstawić jej oświadczenie o takiej zgodzie. W przeciwnym razie takie logowanie się jest zabronione.

 1. Nasza spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania któregokolwiek zalecenia zamieszczonego na stronach internetowych.

 2. Zgadzają się Państwo z tym, że rady podane na naszych stronach internetowych nie zastępują specjalistycznej pomocy medycznej.

 3. Wszystkie informacje, które można znaleźć na naszych stronach internetowych, są do dyspozycji we wszystkich językach wymienionych na stronach internetowych. Jeżeli nie rozumieją Państwo dostatecznie informacji zamieszczonych na stronach internetowych, to prosimy się zwrócić do swojego lekarza albo farmaceuty.

 4. Przy dostarczeniu produktów odpowiadają Państwo za sprawdzenie, czy dostarczone produkty są rzeczywiście produktami, które Państwo zamówili i czy nie są uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości prosimy o kontakt na info@onlinegenerika.com. Nie korzystamy z produktów, których nie zamawialiśmy albo, które zostały uszkodzone podczas transportu.

 5. Przed zakupem prosimy uważnie przeczytać informacje na naszych stronach internetowych i jeżeli coś nie będzie dla Państwa jasne, to prosimy się zwrócić do swojego lekarza albo farmaceuty. Jeżeli chcą Państwo dopiero później skorzystać z tych produktów, to trzeba się będzie upewnić, że nie został przekroczony czas trwałości towaru.

 6. Dbamy o to, aby do tych produktów nie miały dostępu osoby trzecie.

 

Zawarcie umowy kupna

 1. Umowę kupna można zawrzeć za pośrednictwem naszego e-shopu.

 2. Przy zawieraniu umowy kupna zamówienie stanowi propozycję jej zawarcia. Zamówienie jest wiążące w czasie 7 dni. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem. Przyjęcie zamówienia jest realizowane przez wysyłkę towaru, co jest zawarciem umowy kupna. O wysłaniu towaru zostaną Państwo poinformowani e-mailem.

 3. Niniejszym oświadczają Państwo, że ta umowa jest zawierana osobiście z Państwem.

 4. Niniejszym potwierdzają Państwo, że zakupionych produktów nie będą dalej przekazywać, sprzedawać, ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim. Przeniesienie Państwa praw wynikających z tej umowy bez wcześniejszej zgody jest niedopuszczalne i nieważne.

 5. Umowa jest zawarta w (Polskie) i podlega (Polskie) przepisom prawnym.

 6. W tej umowie są zawarte wszystkie postanowienia między Państwem i Pharma Distribution Limited. Te ustalenia zastępują wszystkie porozumienia zawarte wcześniej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej umowy w jakiejkolwiek chwili bez wcześniejszego uprzedzenia. Zobowiązujemy się publikować jakiekolwiek zmiany na stronach internetowych. Zmiany stają się ważne zaraz po tym, kiedy zostaną opublikowane na stronach internetowych. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za to, że przed skorzystaniem ze stron internetowych przyjmą Państwo do wiadomości najbardziej aktualną wersję tej Umowy. Jakiekolwiek skorzystanie ze stron internetowych, po czasie otrzymania informacji o zmianie, będzie uważane za akceptację zmienionych warunków.

Zmiana oferty produktów / informacji

 1. Pharma Distribution Limited zastrzega sobie prawo zmiany dostępności produktów i usunięcia produktów przed zrealizowaniem i rejestracją zamówienia. Dbamy o to, aby wszystkie informacje, wyobrażenia produktów i ich opisy były dokładne i aktualne. Mimo to nie można wykluczyć błędu o charakterze ludzkim. Dlatego też mogą wystąpić nieumyślne błędy, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności.

 2. Przed użyciem powinni Państwo zawsze skontrolować, czy dostarczony produkt odpowiada Państwa zamówieniu.

Unieważnienie/reklamacja

 1. Pharma Distribution Limited przyjmuje z powrotem tylko takie produkty, które mają wadę, zostały błędnie dostarczone albo są uszkodzone, bo leki mają jednak ograniczoną trwałość i dlatego trzeba wykluczyć ryzyko niedopuszczalnych manipulacji z produktem. Jeżeli otrzymają Państwo wadliwy albo uszkodzony produkt, albo został Państwu dostarczony niewłaściwy produkt, to mogą się Państwo w tej sprawie skontaktować na info@onlinegenerika.com.

 2. Towar może być uznany za wadliwy, jeżeli nie ma opisanych albo zwykłych właściwości, nie spełnia wymagań przepisów, nie służy do swojego celu albo nie został dostarczony w zamówionej ilości. Zwiększona wrażliwość albo reakcja alergiczna nie może być powodem reklamacji. Usterki prezentów i innych bezpłatnych usług dodanych do zamówienia nie stanowią wady. Obrazy towaru prezentowane na naszych stronach internetowych mają czysto ilustracyjny charakter – nie chodzi tu o wiążące pokazanie właściwości towaru (na przykład opakowanie może się zmienić na skutek zmiany wprowadzonej przez producenta).

 3. Usunięcie wady może być wykonane w formie wymiany dostawy, tj. mogą się Państwo domagać wymiany wadliwego, uszkodzonego albo wadliwie dostarczonego produktu. Koszty zwrotu produktu nie będą przy tym Państwu rekompensowane. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe albo nie do przyjęcia dla nas, to można się domagać zmniejszenia ceny kupna. Jeżeli chodzi o poważną wadę, mogą Państwo odstąpić od umowy kupna.

 4. Rozpatrywanie reklamacji nie trwa zwykle dłużej, niż 30 dni. W przeciwnym razie mają Państwo prawo odstąpić  od umowy kupna. Muszą nam jednak zapewnić współpracę niezbędną do dotrzymania wyżej wymienionego terminu.

 5. Jeżeli odstąpią Państwo od umowy/unieważnią zamówienie i zwrócą produkt w czasie do 7 dni po otrzymaniu przesyłki na Pharma Distribution Limited, 43 Croxley Rd, London W9 3HJ, United Kingdom za pomocą formularza kontaktowego na stronach internetowych., to cena kupna zostanie Państwu zwrócona w terminie do 30 dni. Płatność zostanie jednak wykonana dopiero po zwróceniu towaru. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, zostanie do tego zastosowana taka sama metoda płatnicza, jak ta, z której korzystali Państwo do zapłacenia ceny kupna.

 6. Jeżeli chcą Państwo unieważnić zamówienie, domagać się zwrotu ceny kupna albo, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące dostarczonych produktów, to prosimy się kontaktować z info@onlinegenerika.com

 7. Jeżeli klientowi w związku z zawarciem umowy kupna został bezpłatnie wysłany jeszcze inny towar jako prezent, to klient jest również zobowiązany do zwrotu tego podarunku.

 8. Prosimy przyjąć do wiadomości, że jeżeli wartość towaru została zmniejszona z powodu takiego operowania z towarem, które nie było konieczne do zapoznania się z charakterem, właściwościami i działaniem towaru, to zgodnie z przepisami ponoszą Państwo za to odpowiedzialność.

 9. O sposobie załatwienia reklamacji zostaną Państwo zawiadomieni e-mailem.

Sposób płatności i dostawy

 1. Sposób płatności i dostawy mogą Państwo wybrać z oferowanych możliwości. Przed wysłaniem zamówienia będą Państwo informowani o wybranej metodzie płatności/sposobie doręczenia i o kosztach, które muszą być zapłacone.

 2. Płatność:

  1. Wszystkie płatności trzeba wykonać przelewem albo za pomocą innych środków wymienionych na stronach internetowych.

  2. Jeżeli wybrany przez Państwa sposób płatności zawiedzie, Pharma Distribution Limited może Państwu bez wcześniejszego uprzedzenia naliczyć dodatkowe koszty (na przykład opłatę administracyjną w wysokości 15 euro).

  3. Przekazując dane płatnicze i do fakturowania oświadczają Państwo, że są upoważnieni do korzystania z nich. Udzielają nam Państwo zgody na zainkasowanie płatnej, fakturowanej kwoty.

 3. Warunki dostawy:

  1. Zamówienia, które otrzymamy, z zasady natychmiast przekazujemy do wysyłki. Podane terminy i czasy doręczenia zależą od dostępności w normalnym czasie realizacji i dlatego są tylko orientacyjne. Do USA z zasady dostaw nie realizujemy.

  2. Transport wykonuje się pod szyldem i na ryzyko klienta. Niniejszym oświadczamy, że w stosunku do Pharma Distribution Limited rezygnują Państwo z jakichkolwiek pozwów, które mogą być wniesione z tytułu pozwów przeciwko Państwu ze względu na nieprzestrzeganie przepisów i postanowień importowych w kraju doręczenia.

  3. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za zapłacenie ceł podatków i opłat obowiązujących w Państwa kraju.

  4. Usługa kurierska będzie niniejszym zaznaczona przez Państwa przedstawiciela i zostanie jej udzielone pełnomocnictwo do realizacji dostawy produktów. Jak tylko produkty zostaną przekazane usłudze kurierskiej, prawo własności i ryzyko przejdą na Państwa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny są podane w euro razem z VAT. Jeżeli stawka VAT ulegnie zmianie przed zawarciem umowy kupna albo przed wysłaniem towaru, to klient ma obowiązek dopłacenia niecałkowicie zapłaconej ceny kupna zgodnie z wybranym sposobem płatności albo sprzedawca niezwłocznie wystąpi do klienta z e-mailem, aby przekazał informację o tym, gdzie sprzedawca może wpłacić nadpłatę dla klienta.

 2. Wszystkie ceny (ze zniżką) obowiązują aż do wyprzedania zapasów.

Zmiany cen

 1. Pharma Distribution Limited zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny oferowanych produktów. Ceny obowiązujące przy zamówieniu pozostają niezmienione aż do czasu zakończenia procesu zamówienia. Jeżeli pokazana jest cena, która jest ewidentnie błędna, Pharma Distribution Limited zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia i informowania o tym klienta. (Taki błąd może być spowodowany albo błędem oprogramowania albo pomyłką o charakterze ludzkim.)

 2. Aktualne ceny produktów, które oferujemy, są jasno podane na naszych stronach internetowych. Nie istnieją żadne ukryte opłaty.

Zwolnienie od odpowiedzialności

 1. Treść podana na naszych stronach internetowych służy tylko, jako informacje ogólne. Ta treść nie jest ekwiwalentem porady lekarskiej i nie jest przeznaczona do celów diagnostycznych albo terapeutycznych. Pharma Distribution Limited nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność oferowanych produktów, treść informacji na ulotkach, teksty informacyjne i inne opisy. Nie udzielamy doradztwa prawnego ani medycznego, ani nie stawiamy diagnozy medycznej. Nie udzielamy gwarancji za poprawność treści opublikowanych na naszych stronach internetowych. Ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za sprawdzenie tych informacji.

 2. Pharma Distribution Limited nie ponosi odpowiedzialności za właściwe korzystanie z produktów. Jeżeli nie dopełnimy któregoś z obowiązków wymienionych w Ogólnych warunkach handlowych, ponosimy odpowiedzialność tylko w wysokości ceny kupna usługi, z której Państwo skorzystali.

 3. W zakresie dopuszczony przepisami Pharma Distribution Limited wiążąco wyklucza, co następuje:

Jakąkolwiek odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie albo następne szkody, które dla Państwa powstaną w związku z naszymi stronami internetowymi i naszymi usługami. To obejmuje następujące szkody:

                                          i.    utracone przychody i stratę w działalności handlowej;

                                         ii.    utracony zysk albo umowy;

                                        iii.    utratę danych;

                                        iv.    zmniejszenie wartości firmy;

                                         v.    utracony czas; i

                                        vi.    inne straty albo szkody, bez względu na to, jak powstały i czy były spowodowane niedozwolonym działaniem (łącznie z zaniedbaniem), naruszeniem umowy albo z innych powodów.

 1. Korzystaniem z tych stron internetowych potwierdzają Państwo, że postępują tak na własne ryzyko i że ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za korzystanie z tych stron internetowych. Ponoszą Państwo wyłączna odpowiedzialność za przyjęcie takich środków, które zabezpieczą Państwa przed uszkodzeniem, stratami albo ryzykiem. Zgadzają się Państwo z tym, że nie będą nas Państwo czynić odpowiedzialnymi za jakiekolwiek straty, koszty albo szkody powstałe w związku z:

  1. naruszeniem tych Ogólnych warunków handlowych z Państwa strony;

  2. nieuprawnionym albo bezprawnym wykorzystaniem stron internetowych z Państwa strony;

  3. nieuprawnionym albo bezprawnym wykorzystaniem tych stron internetowych przez osoby trzecie za pomocą Państwa danych dostępowych.

Znaki ochronne i prawa autorskie

 1. Jakakolwiek treść (tekst, obrazki, logo, obrazy, ikony przycisków, wyobrażenia, audioklipy, videoklipy i software) jest własnością intelektualną Pharma Distribution Limited i jest chroniona prawem autorskim. Bez wiążącej pisemnej zgody Pharma Distribution Limited nie wolno zmieniać, reprodukować, kopiować, przekazywać dalej albo wykorzystywać tej treści do jakichkolwiek innych celów komercyjnych i to zarówno częściowo jak i całkowicie.

 2. Treść nie może być zmieniana. Podanych odsyłaczy do praw autorskich nie wolno usuwać. Jeżeli treść jest wykorzystywana bezprawnie, będzie to uważane za naruszenie praw autorskich i będzie ścigane zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym.

Bezpieczeństwo

 1. Aby mogli Państwo wielokrotnie korzystać ze stron internetowych, będzie potrzebne hasło dostępu do Państwa danych. Państwo sami są odpowiedzialni za: 

  1. utrzymanie swojego hasła w tajemnicy;

  2. nieudostępnianie danych dostępowych osobom trzecim, aby umożliwić im złożenie zamówienia za pośrednictwem stron internetowych;

  3. jakiekolwiek koszty, straty i szkody wynikające z nieutrzymania w tajemnicy danych dostępowych.

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną z powodu kradzieży Państwa danych dostępowych, udostępnienia Państwa danych dostępowych albo na podstawie faktu, że to Państwo umożliwili dostęp osobie trzeciej do stron internetowych. Mają Państwo obowiązek informowania nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym wykorzystaniu Państwa danych dostępowych.

Nadużycie stron internetowych

 1. Surowo zabrania się świadomego wprowadzania jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych i innych szkodliwych programów na strony internetow onlinegenerika.com. Zabrania się wchodzenia na nasze strony internetowe bez uprawnienia albo uzyskiwania dostępu do serwerów hostingowych naszych stron internetowych albo innych serwerów, komputerów albo baz danych związanych z naszymi stronami internetowymi. Naruszenie tych postanowień jest czynem karalnym. Jakiekolwiek naruszenie będzie zgłaszane właściwym organom czynnym w postępowaniu karnym, a korzystanie z naszych stron internetowych będzie Państwu uniemożliwione ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty albo szkody spowodowane wirusami albo innym szkodliwym oprogramowaniem, które przy korzystaniu z naszych stron internetowych albo przy pobieraniu materiałów udostępnionych na naszych stronach internetowych infekuje Państwa komputer  jego zawartość.

Odmowa dostępu

 1. Przy naruszeniu któregokolwiek z postanowień tych Ogólnych warunków handlowych, będzie Państwu bez wcześniejszego uprzedzenia odebrany dostęp do stron internetowych.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania prowadzenia stron internetowych.

Różne

 1. Naszym klientom oferujemy różne zniżki i (upominkowe) kupony. Zasady ich wykorzystania zostaną przekazane klientowi od przypadku do przypadku. Każda zniżka/kupon może być wykorzystana tylko raz, jeżeli nie podano inaczej. Na jeden zakup można wykorzystać tylko jeden kupon tego rodzaju. Zniżek nie można łączyć, jeżeli nie podano inaczej. Jeżeli wartość kuponu podarunkowego przekracza wartość zamówienia, to różnica przepada.

 2. Szczególnie w przypadku zniżek albo wyprzedaży zastrzegamy sobie prawo do ustalenia maksymalnej zamawianej ilości.

Informacje ogólne

 1. Tytuły poszczególnych rozdziałów służą tylko dla przejrzystości, nie stanowią części tych Ogólnych warunków handlowych i nie są przeznaczone do ograniczenia albo wpływania na poszczególne postanowienia.

 2. Klauzula salwatoryjna: Gdyby którekolwiek postanowienie tej umowy stało się z jakiegokolwiek powodu całkowicie albo częściowo nieskuteczne, to skuteczność i ważność pozostałych postanowień nie zostanie tym naruszona. Strony zobowiązują się do tego, że zamiast nieskutecznego postanowienia przyjmą takie skuteczne postanowienie, którego treść będzie możliwie najbliższa temu postanowieniu.

5 powodów dlaczego warto kupować u nas

 

Darmowa wysyłka od 470 zł

 

Szybka dostawa w ciągu 3 dni roboczych

 

Dyskretne opakowanie gwarantowane

 

Korzystne ceny

 

Sprawdzona jakość wszystkich produktów

Viagra Cialis Levitra
 
Przedwczesny wytrysk Viagra dla kobiet Specjalna oferta
Bądź pierwszym, który dowie się o ofertach specjalnych.
My i nasi partnerzy potrzebujemy Twojej zgody na używanie plików cookie w celu analizy ruchu, oceny i personalizacji reklam. Kliknij „OK”, aby wyrazić zgodę.
Odrzuć opcjonalne Ustawienie OK
OK
Tak   Nie
Zgłoś
E-mail *

Wprowadź hasło w obu polach. * Nowe hasło