Menu 0
Twoje zamówienie dostarczymy zadarmo
Kup za więcej 470.00 i otrzymaj bezpłatną wysyłkę.

PKBR - Ochrona prywatności

Niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony prywatności („Oświadczenie o ochronie prywatności”) określa, w jaki sposób spółka Storage systems spółka akcyjna z siedzibą w ul. Broniewskiego Władysława 3, Krakow 31-801, zarejestrowana przez Izbę Przemysłowo-Handlową pod numerem 504889, działająca pod nazwą onlinegenerika.com przetwarza, gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe i powiązane.
 
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas szczególnie ważne. Dlatego też z danymi osobowymi obchodzimy się troskliwie i otaczamy je ochroną. Niniejsza Polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych (zwana dalej tylko "Polityką") zawiera informacje o tym, jakie Państwa dane osobowe mogą być gromadzone, na podstawie jakiego tytułu prawa mogą być przetwarzane, w jakich celach mogą być wykorzystywane, przez jak długi czas mogą być przechowywane i komu mogą zostać przekazane. Polityka informuje również o Państwa prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

1. Dane osobowe

Zgodnie z RODO (Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) danymi osobowymi są „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej."

1.   Przetwarzane przez nas dane osobowe

Podczas korzystanie przez Państwo z naszego sklepu internetowego, przetwarzamy różne Państwa dane osobowe.

 1.1. Zakup

Najczęściej są gromadzone i przetwarzane dane, które udostępnią nam Państwo podczas wypełniania formularzy podczas składania Państwa zamówienia na towary lub inne usługi na naszej stronie internetowej. Chodzi przede wszystkim o dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 
Bez takich danych nie jest możliwa realizacja Państwa zamówienia. Dane można podzielić w następujący sposób:
 1. Dane identyfikacyjne – imię i nazwisko
 2. Dane kontaktowe – adres e-mail, adres pocztowy, adres do fakturowania, numer telefonu, numer konta bankowego, dane do płatności.
 3. Dane wynikające z niniejszej umowy – o zamówionych produktach, usługach i segmencie klientów.

1.2. Rejestracja

W celu możliwości korzystania z wszystkich udogodnień konta klienta, muszą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Konto jest dostępne za pomocą Państwa danych do logowania, jest zatem chronione za pomocą wybranego przez Państwa hasła. Do takiego hasła nie mamy dostępu.
 
Korzyści posiadania konta klienta:
    Po zalogowaniu do swojego konta uzyskują Państwo dostęp do swoich danych osobowych i możliwości ich modyfikacji.
    W Państwa koncie jest dostępna również lista zrealizowanych zamówień, zakupionych produktów i niezakończonych zleceń.
 
Po dokonaniu rejestracji są gromadzone następujące dane:
 1. Dane identyfikacyjne – imię i nazwisko
 2. Dane kontaktowe – adres e-mail, adres pocztowy, adres do fakturowania, numer telefonu, numer konta bankowego, dane do płatności
 3. Dane logowania – login i hasło
 4. Dane wynikające z niniejszej umowy – o zamówionych produktach, usługach i segmencie klientów.
 
W naszym sklepie internetowym można dokonywać zakupów również bez rejestracji.
 

1.3. Informacje dotyczące oferty

Przesyłamy informacje zawierające ofertę produktów, podobnych do produktów, które zostały zakupione w naszym sklepie internetowym. Z informacji dotyczących oferty można w każdej chwili zrezygnować. W tym celu należy skorzystać w linku przeznaczonego do wypisania się, który podawany jest w stopce każdej wiadomości zawierające informacje dotyczące oferty.
 
Podczas przesyłania informacji dotyczących oferty przetwarzamy następujące dane:
 1. Dane identyfikacyjne – imię;
 2. Dane kontaktowe – adres e-mai.

1.4. Korzystanie z naszej strony internetowej

Podczas korzystania z naszej strony internetowej są o Państwu gromadzone następujące informacje: Adres IP, ustawienia przeglądarki, preferowany język, wyświetlone strony i czas wyświetlenia. Monitorujemy również Państwa aktywność na stronie internetowej i linki, w które Państwo klikną. Naszym uzasadnionym interesem jest modyfikowanie produktów i treści, które zostały Państwu wyświetlone.
 
Podczas odwiedzenia naszej strony internetowej, w używanej przez Państwo przeglądarce internetowej i w Państwa urządzeniu zapisują się pliki cookie, które następnie odczytujemy. Zob. rozdział „Cookies” niniejszej Polityki.
 
Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Dane strony internetowe zazwyczaj zawierają przydatne informacje, które mogą się okazać dla Państwa przydatne. Dane strony internetowe należą do innych firm i organizacji, które mogą przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie własnych zasad.
 
Zbieramy statystyki dotyczące korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej, na przykład wzory indywidualnego korzystania i informacje o wykorzystywaniu związane ze stroną internetową. Nie zawierają jednak żadnych danych osobowych, które umożliwiają nam wyciągnąć konkretne wnioski dotyczące naszych użytkowników. Po usunięciu Państwa danych osobowych może onlinegenerika.com  dalej używać danych dotyczących korzystania ze strony w postaci zanonimizowanej do celów analiz statystycznych.
 

1.5. Udział w organizowanej przez nas imprezie

W przypadku gdy Państwo wezmą udział w organizowanej przez nas imprezie, mogą być przetwarzane następujące dane:
 1.  Dane identyfikacyjne – imię i nazwisko;
 2.  Dane kontaktowe – adres e-mai.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych zostaną Państwu przekazane na każdej imprezie.

2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

2.1. Zakup towarów i usług

Państwa dane osobowe są przetwarzane większością w celu realizacji umowy sprzedaży, przetwarzania Państwa zamówienia i w celu dostawy zamówionych towarów. Państwa adres e-mail i numer telefonu używane są do wysłanie potwierdzenia zamówienia, potwierdzenia płatności, faktury i innych informacji o Państwa zamówieniu.

2.2. Konto klienta

W przypadku gdy Państwo posiadają konto klienta na naszej stronie internetowej, Państwa dane osobowe będą użyte do administracji Państwa konta klienta.

2.3. Informacje dotyczące oferty

Przesyłamy informacje zawierające ofertę produktów, podobnych do produktów, które zostały zakupione w naszym sklepie internetowym. Z informacji dotyczących oferty można w każdej chwili zrezygnować. W tym celu należy skorzystać w linku przeznaczonego do wypisania się, który podawany jest w stopce każdej wiadomości zawierające informacje dotyczące oferty.

2.4. Modyfikacje i opracowanie treści, ulepszanie działania strony internetowej

W celu możliwości zaoferowania Państwu produktów, którymi są Państwo zainteresowani, dane osobowe, które zbieramy, są wykorzystywane do personalizacji treści i ofert na naszej stronie internetowej. Na informacje marketingowe mogą wpływać również inne informacje, które zebraliśmy o Państwu na podstawie Państwa danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych produktów i innych informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Dzięki Państwa danym osobowym możemy modyfikować treść naszej strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika.
 
Nie występuje w pełni zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych, które mogłoby mieć dla Państwa skutki prawne.
 
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu opracowania statystyk - statystyk dotyczących liczby odwiedzających, do pomiarów skuteczności reklamy lub do testowania nowych funkcji naszej strony internetowej.

2.5. Usługi

Aby móc naszym klientom zaoferować najlepsze wsparcie, potrzebujemy ich danych osobowych w celu rozwiązywania ich problemów i reagowania na ich potrzeby.
 
Zebrane dane osobowe są również używane do indywidualnej modyfikacji prowadzonej z Państwem komunikacji. Dlatego też możemy do Państwa zwrócić się za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, w celu pomocy z zakończeniem zamówienia, rozwiązania zgłoszenia reklamacyjnego, informowania Państwa o aktualnym stanie Państwa sprawy albo przekazania Państwu dodatkowych informacji.

2.7. Promocje i konkursy

Jeśli Państwo wezmą udział w którymś z naszych konkursów, Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane do realizacji konkursu.

2.8. Udoskonalanie usług

Aby móc ulepszać nasze usługi i systemy, jest niezbędne przetwarzanie Państwa danych osobowych. Dane wykorzystywane są również do analiz, na podstawie których udoskonalamy nasze usługi. To pomaga nam stawić czoła konkurencji. Większość Państwa danych osobowych w tych celach jest zanonimizowana.

3.   Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w różnym zakresie i do różnych celów (zob. wyżej). To odbywa się albo bez Państwa zgody, na podstawie realizacji umowy, realizacji zobowiązań prawnych i naszych uzasadnionych interesów, albo za Państwa zgodą.
 
Sposób przetwarzania Państwa danych jest zależny od celu danego przetwarzania oraz od pozycji, w której Państwo występują w stosunku do nas (np. czy Państwo tylko odwiedzają naszą stronę internetową albo u nas także kupują, komunikują z nami i rejestrują się).

3.1. Spełnienie zobowiązań prawnych

Nasza firma musi wypełnić swoje zobowiązania wynikające z przepisów prawa. W przypadku konieczności przetwarzana Państwa danych osobowych do danych celów nie potrzebujemy Państwa zgody. Na powyższej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe, jak również informacje dotyczące Państwa zamówień.
 
W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 3.2. Zgoda

W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu albo w celu realizacji umowy, przetwarzanie będzie się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa zgody (np. do przesyłania informacji o ofertach itd.), którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać.
 
W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3.3. Uzasadniony interes

Państwa dane osobowe przetwarzamy również na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Nasz uzasadniony interes obejmuje ulepszanie i dostosowywanie świadczonych przez nas usług w celu zapewnienia satysfakcji z przetwarzania Państwa zamówienia oraz skuteczniejszego promowania oferowanych przez nas produktów i usług.
W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO.
 
Naszym uzasadnionym interesem jest również ochrona roszczeń prawnych, prowadzenie ewidencji wewnętrznej i weryfikacja prawidłowego świadczenia naszych usług. W przypadku gdy Państwo nie zgłaszają żadnych sprzeciwów wobec takiego przetwarzania, przesyłanie informacji dotyczących oferty produktów w sensie marketingu bezpośredniego, które są podobne do zakupionych przez Państwo produktów.

4. Udostępnienie Państwa danych osobowych innym odbiorcom

W większości przypadków Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do naszych celów. W takim przypadku jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.
 
Państwa dane osobowe zostaną udostępnione naszym partnerom tylko, w przypadku gdy jest to konieczne do realizacji umowy sprzedaży (np. przetwarzanie płatności, dostawa towarów itd.). Ponadto Państwa dane osobowe zostaną przekazane naszym podmiotom przetwarzającym. Podmioty przetwarzające przestrzegają warunki ochrony danych osobowych określone w przepisach prawa. Takie przekazanie nie będzie miało wpływu na Państwa prawa.

4.1. Kategorie podmiotów przetwarzających

    Firmy świadczące obsługę płatności – przetwarzanie płatności - realizacja umowy sprzedaży;
    Firmy transportowe – dostawa zamówionych przez Państwo produktów;
    Dostawcy towarów lub ośrodki serwisowe – rozpatrywanie reklamacji;
    Operatorzy narzędzi marketingowych - personalizacja naszych ofert i treści;
    Dostawcy narzędzi komunikacji - komunikacja biura obsługi klienta z Państwem
 
W przypadku gdy podmioty trzecie korzystają z Państwa danych osobowych do swojego własnego uzasadnionego interesu, za takie przetwarzanie nie ponosimy odpowiedzialności.

4.2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe możemy przekazywać do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej i dla których nie obowiązują żadne odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych. Przekazanie odbędzie się tylko, w przypadku gdy podmiot przetwarzający zobowiąże się przestrzegać zasad wydanych przez Komisję Europejską.

5. Czas przetwarzania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

5.1. Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim przez okres trwania naszego stosunku umownego (umowy sprzedaży). Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane przez okres określony w odpowiednich przepisach prawa albo na podstawie zgody z takimi przepisami. Z powyższych przepisów prawa wynika na przykład, że dotyczące Państwa informacje musi przechowywać przez określony czas.
 
 
Ważność udzielonej przez Państwo zgody:
Zgoda udzielona na przesyłanie informacji o ofercie jest ważna do odwołania.
Zgoda udzielona na przesłanie Państwa recenzji jest ważna do odwołania.
W przypadku gdy Państwo wezmą udział w którymś z naszych konkursów albo którejś z naszych promocji, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do odwołania.
 

5.2. Bezpieczeństwo

Do przeniesienia Państwa danych używamy szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer). Dzięki temu systemowi podczas komunikacji Państwa przeglądarki z naszym serwerem Państwa dane osobowe są bezpieczne. Nasza strona internetowe i inne systemy należycie zabezpieczamy i chronimy przed utratą i zniszczeniem Państwa danych osobowych, dostępem nieuprawnionych osób i zmianą lub udostępnianiem Państwa danych osobowych.
 
Dostęp do Państwa konta klienta uzyskają Państwo wyłącznie po wprowadzeniu obranego przez Państwo hasła. Do takiego hasła nie mamy dostępu.

6 Cookies

Pliki cookie wykorzystywaną są zwykle do zapisywania informacji dotyczących korzystanie z strony internetowej.
 
Aby nasza strona internetowe i nasza oferta odpowiadała Państwu, były ciekawa i przyjazna, używamy plików cookie. W tym celu pliki cookie muszą być włączone w Państwa przeglądarce. Przez jak długi czas pliki cookies zostaną zapisane w Państwa przeglądarce albo urządzeniu, jest zależne od ustawień cookies i ustawień Państwa przeglądarki.

6.1. Ustawienie plików cookie

W Państwa przeglądarce mogą Państwo włączyć korzystanie z plików cookies. Większość przeglądarek jest standardowo skonfigurowana do automatycznego akceptowania plików cookie. Pliki cookie mogą Państwo całkowicie wyłączyć albo ograniczyć do wybranych typów. To jednak ogranicza funkcjonalność strony internetowej (łącznie z logowaniem do Państwa konta klienta).

7 Przysługujące Państwu prawa

Tak samo jak my korzystamy z przysługujących nam praw i obowiązków podczas przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwu przysługują prawa określone w RODO, które mogą Państwo zrealizować.

7.1. Prawo do informacji

Państwu przysługuje prawo do otrzymania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Vide art. 15 RODO.

7.2. Prawo do sprostowania

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie dane osobowe są nieprawidłowe albo niekompletne, mają Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Vide art. 16 GDPR.

7.3. Prawo do usunięcia

W niektórych przypadkach Państwo mogą zażądać natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych. Zob. art. 17 RODO.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przypadkach Państwo mogą skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania przetwarzanych przez nas danych osobowych. Vide art. 18 RODO.

7.5. Prawo do przenoszenia danych

Państwu przysługuje prawo do otrzymania od nasz wszystkich danych osobowych, które zostały nam przekazane przez Państwo, w ustrukturyzowany, maszynowo czytelnym formacie. Vide art. 20 RODO.

7.6. Prawo wniesienia sprzeciwu

Państwu przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. Vide art. 21 RODO

7.7. Prawo do złożenia skargi

Bez wpływu na wszelkie inne środki naprawcze administracyjne lub sądowe, Państwu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Vide art. 77 GDPR.

8. Prosimy o kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki i przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o zwracanie się s każdej chwili do naszego inspektora ochrony danych osobowych. Państwo mogą kontaktować się z nim na adresie e-mail: info@onlinegenerika.com. Państwa pytanie/żądanie odpowiemy/zrealizujemy w terminie 30 dni. W szczególnych przypadkach powyższy termin może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące. W takim przypadku otrzymają Państwo stosowne informacje łącznie z uzasadnieniem.
Państwo mogą kontaktować się z nami także za pośrednictwem poniższego adresu.
 
Kontakt:
Pharma Distribution Limited
ul. Broniewskiego Władysława 3
Krakow 31-801
Biuro obsługi klienta: info@onlinegenerika.com

Obowiązywanie

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1 kwietnia 2020.
 
 

5 powodów dlaczego warto kupować u nas

 

Darmowa wysyłka od 470 zł

 

Szybka dostawa w ciągu 3 dni roboczych

 

Dyskretne opakowanie gwarantowane

 

Korzystne ceny

 

Sprawdzona jakość wszystkich produktów

Viagra Cialis Levitra
 
Przedwczesny wytrysk Viagra dla kobiet Specjalna oferta
Bądź pierwszym, który dowie się o ofertach specjalnych.
My i nasi partnerzy potrzebujemy Twojej zgody na używanie plików cookie w celu analizy ruchu, oceny i personalizacji reklam. Kliknij „OK”, aby wyrazić zgodę.
Odrzuć opcjonalne Ustawienie OK
OK
Tak   Nie
Zgłoś
E-mail *

Wprowadź hasło w obu polach. * Nowe hasło